CODEURS ELTRA

Logo Eltra

EL 30 MA voir EMI 30 M

EL-ER 38 F-G voir EM ER 38-F-G

EA 40 A voir EMA 50 A ou ER 30 E

EL-ER 40 E voir ER 30 E

EL 63 P voir EL 63 PB

EL 63 M sans remplacement

EF 80 voir EF 36 K ou EF 49

EH 80 < 100 pts voir EM 38 ou EL 63 B ou EL 63 P


POTENTIOMETRES CONTELECCapteur linéaire, capteur angulaire Contelec

PD 84 – PD 844 : sans remplacement

PD 2210 – PD 2205 – PD 2203 – PD 2202 :  sans remplacement